duminică, 1 octombrie 2017

Procesele sociale și SECURITATEA lor INFORMAȚIONALĂProcesele sociale Și securitatea lor informaȚională

(Simpozionul științific jubiliar ASE' 80, București, 28-30 octombrie 1993)
Coautori: Ilie GHEORGHE și Radu MARIN

1. Procesul social:
· unitate a două laturi: energetică și informațională;
· se desfășoară în strânsă dependență de existența și manifestarea socială a omului;
· devenirea proceselor sociale se bazează pe trei categorii de resurse:
Ø energetice;
Ø informaționale;
Ø umane.
2. Dependențele factoriale sunt complexe și cauzale, dar și de reprezentativitate; cel mai pregnant raport este cel dintre sursele energetice și cele informaționale cu tendința clară de dezvoltare în favoarea informaționalului.
3. Procesele sociale au drept suport – sisteme mari – de tip mixt (om-mașină), cărora le sunt necesare aceleași trei tipuri de resurse (energetice, informaționale, umane).
Procesele sociale și sistemele mari nu pot deveni, exista sau funcționa decât dacă acestea au drept parametru de calitate – eficiența, producătoare sau generatoare de elemente compensatoare, care la rândul lor pot fi generatoare de resurse.
Prin acțiunile lor sterile de nefuncționalitate sau de destabilizare a proceselor produc efecte distructibile – catastrofice, ceea ce impune clar, ca o cerință principală de calitate, – securitatea existenței acestora.
4. Securitatea:
· are caracter integronic față de fiabilitate și viabilitate;
· asigură siguranța și stabilitatea devenirii proceselor;
· are caracter aditiv și dependent și se manifestă generic față de eroare:
Ø greșeli;
Ø excepții;
Ø defecte;
Ø infracțiuni;
Ø erori.
5. Raportul energetico–informațional este un raport dinamic, dependent de performanțe, preț de cost și risc asumat.
6. Protecția informațiilor este adiacentă protecției fizice și capătă o importanță mereu crescândă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Adaugati comentariul dvs.

Vizitatori unici