miercuri, 25 octombrie 2017

Programe-calculator pentru cibernetizarea actului medical, educația medico-farmaceutică și controlul actului specificPrograme-calculator pentru cibernetizarea actului medical, educaȚia medico-farmaceutică Și controlul actului specific
(A-XXI-a Conferință Națională de Informatică medicală, MEDINF ’98, Arad, 22-24 octombrie 1998)

Coautori dr. Marius STĂNESCU, dr. Paul DRĂCEA


Se știe că tratamentul specific are foarte mulți factori de influiență și de variație a dozelor medicamentoase, fie și numai pentru un singur tip de medicament. Între acești factori se află: vârsta (V), bolile asociate (BA), mediul ambiant social (MAS) în care trăiește bolnavul, tarele înnăscute (T) sau viciile dobândite (VD), ș.a..
Pentru un număr mai mare de medicamente ce trebuie administrate unui bolnav, factorii V, BA, CVP, MAS, T, VD și ceilalți, încă neenumerați se multiplică, ca preocupare a medicului fată de bolnav, de atâtea ori câte medicamente consideră el că îi sunt necesare pacientului. Să notăm familia {V, BA, CVP, MAS, VD,…} ca familie a factorilor variaționali (Fv).
În situații complexe, medicul este uneori depășit în a potrivi cele mai bune valori pentru dozele ce trebuiesc administrate și, în general, se bazează pe experiența sa (dacă o posedă), a altora (dacă studiază lucrări de specialitate sau este legat de inițierea și perfecționarea sa profesională) sau pe o prudență gândită a fi în favoarea bolnavului.
În acest fel, se elimină din acest binom medic-pacient aleatoriul și alte manifestări “umane” (plictisul, superficialitatea, saturația, rutina etc.) pentru a crea mai multă rigoare și responsabilitate profesională. Așadar, se pot exclude factorii absolut subiectivi, determinați de întâmplare și de condiționări haotice.
Ieșirea medicului curant din impasul subiectivității nu se poate face –în actuala societate, a tehnologiei informației și comunicațiilor- decât cu sprijinul calculatoarelor.
Postulând acest adevăr, am întocmit bazele de date pentru tratamentul optim boală-bolnav în situațiile:
· Boală -1 medicament, funcție de termenii familiei {Fv };
· 1 boală principal (BP), 1 boală asociată (BA), 1 medicament principal (MP), 1 medic atașat boală asociată (MABA)=f(Fv);
· 1 BP,1BA,1MP, 2 sau mai multe alte BA=f(Fv), etc. ajungând până la 1BP, 5BA, 1MP, 5x2 MABA = f(Fv ) pentru 10 registre de BP.
Baza de date medico-farmaceutică (BDMF) are avantajul că a fost folosită și este folosită de medici din Alexandria și județul Teleorman. Ea este într-o permanentă actualizare (adăugare, modificare, ștergere articole) și este considerată foarte realistă, fiind prețuită ca un instrument de lucru și un ghid mereu la îndemâna medicului curant.
Pentru valoarea ei practică (autorii, ca și utilizatorii ei) considerăm BDMF ca un nucleu al automatizării datelor specifice, un instrument pentru documentarea medicilor în tratamentele ce le prescriu, în lucrul eficace cu calculatoarul precum și la automatizarea și optimizarea tratamentului medical.
Această bază de date este de asemenea un ghid, prin care practicantul de medicină generală își poate retușa acest act și îl poate extinde, folosind în continuare tehnica de calcul, la alte cazuri – neconținute încă în BDMF, dar atașabile în viiitor.
Importanța sa ne-a condus la ideea că BDMF necesită a fi cunoscută de o largă mulțime de specialiști, iar experiența poate fi preluată și pentru automatizarea și optimizarea altor situații, chiar în afara domeniului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Adaugati comentariul dvs.

Vizitatori unici