miercuri, 25 octombrie 2017

TESVERAN — program de verificare a cunoștințelor la anatomia și fiziologia omuluiTESVERAN — program de verificare a cunoȘtinȚelor la anatomia Și fiziologia omului

(A XXI-a Conferință Națională de Informatică Medicală, MEDIF ’98, Arad, 22-24 octombrie 1998)
Coautori : Informatician Florin Stoica , Ing. Camelia Gheorghe-Luminita

Programul TESVERAN este destinat verificării cunoştiinţelor prin teste, cu ajutorul calculatorului, la disciplina Anatomia și fiziologia omului. Avantajele oferite de o astfel de verificare sunt:
· Maleabilitate ridicată în alegerea bateriei de teste, creată şi îmbunătăţită pe parcurs;
· Eliminarea consumului de hîrtie pentru editarea testelor;
· Stocarea şi centralizarea rezultatelor testării;
· Obţinerea imediată a rezultatelor testării;
· Confidenţialitate în ceea ce priveşte accesul neautorizat la teste.
Bateria de teste de anatomie se compune din următoarele tipuri de teste:
1. Complement simplu;
2. Complement multiplu;
3. Complement grupat;
4. Asociere simplă, compusă şi cauză-efect.
În cadrul unui test, indiferent de tip pot fi date maximum 5 răspunsuri. Întreaga operare la calculator de către student sau examinator este conversaţională şi prietenoasă, întrebările generându-se la o nouă accesare în mod aleator. Programul este adaptabil la calculatoarele existente în sistemul de învățământ.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Adaugati comentariul dvs.

Vizitatori unici