miercuri, 25 octombrie 2017

Cibernetizarea asistării medicale. Asistarea cu ajutorul calculatorului a bolnavilor psihiciCibernetizarea asistării medicale. Asistarea cu ajutorul calculatorului a bolnavilor psihici
(A XXI-a Conferință Națională de Informatică Medicală, MEDIF ’98, Arad, 22-24 octombrie 1998)

Coautori dr. Paul-Constantin Drăcea, dr. Marius Stănescu

 

MOTO:
 “Ce minunată lucrare este omul!
 Cât de nobilă îi este inteligența!
 Ce nemăsurate îi sunt facultățile!
 În alcătuirea și mișcările sale,
cât este de expresiv și de admirabil!
Ca un înger în faptele sale.
Ca un zeu în puterea sa de înțelegere.
Frumusețea lumii!”
William Shakespeare

Într-adevăr, “omul” este cea mai frumoasă ființă din lume, deoarece nu este frumos ca înfățișare, ci și ca trăire, ca bogăție spirituală.
Pornind de la aceste calități sufletești deosebite, de la această bogăție de trăiri și sentimente, nu putem rămâne indiferenți la suferința umană și cu atât mai mult la cea psihică, o suferință aparte, care îl depersonalizează și îl “dezumanizează” pe pacient, producînd adevărate drame în familie și în colectivitate.
De aceea, poate, psihiatria care în traducere liberă înseamnă vindecarea sufletului încearcă să realizeze acest lucru.
Existența bolilor psihice a fost recunoscută încă de la începuturile omenirii. Fratricidul lui Cain este descris ca o tulburare psihică în sfera afectivității. În Biblie se vorbește despre psihoza maniaco-depresivă a regelui Saul; în literatură sunt descrise accesele epileptice ale lui Hercule.
Hipocrate - părintele medicinei - a arătat că bolile psihice, fiind boli ale creierului, trebuiesc trate de medici și nu de preoți. Atitudinea față de bolnavii psihici a fost diferită de la o religie la alta; astfel, în chiliile schiturilor și mânăstirilor ortodoxe bolnavii psihici s-au bucurat de o bună îngrijire, comparativ cu tratamentul care li se aplica în tările catolice.
 În apusul Europei, în Evul Mediu, când rugăciunile nu aveau nici o urmare, se considera că bolnavul era posedat de diavol, iar tratamentul aplicat varia de la bătaie la schingiuire, până la arderea pe rug.
 În secolul XX, psihiatria a devenit cu adevărat terapeutică, perioadă numită “era terapeutică”.
Metoda psihoterapeutică, psihanalitică, a schimbat radical asistența bolnavilor psihici.
Introducerea unor medicamente precum: Levromepromazinul, Haloperidolul, Tioridazinul, Trifluorperazinul, Neuleptilul a însemnat o nouă revoluție în psihiatrie.
Cu toate metodele moderne aplicate în tratarea bolilor psihice, suferindul psihic, ce poate prezenta în cadrul afecțiunii: halucinații, idei delirante, negativism, bizarerii comportamentale, logoree, fugă de idei, solilocvie, alterarea capacităților psihointelectuale cu grade variabile de deteriorare, crează dificultăți de comunicare cu personalul de îngrijire –medic, nursă.
“Asistența pe calculator a bolnavilor psihici” este un program conceput la Spitalul Județean Teleorman. La realizarea și concepția programului au fost luate în considerare particularitățile de îngrijire și tratament ale bolnavului psihic (care de cele mai multe ori este cronic, necooperant, contactul psiho-verbal realizându-se cu greutate sau deloc). În aceste situații, calculatorul, prin baza de date acumulată în timp, suplinește deficitul de comunicare.
Astfel, la internare, medicul poate avea posibilitatea de a vedea istoricul bolii, cum este cazul internărilor precedente; este vorba de bolnavii ce au numeroase internări în decursul anilor, schema de tratament, recomandările făcute. Prin aceasta se realizează o îmbunătățire, o creștere a calității actului medical.
Prin simplificarea și sistematizarea cuantumului de informații privind anamneza se facilitează procesul de conștientizare a afecțiunii de către medic, insistând îndeosebi pe cauzalitate, pe efectul de feed-back și pe o mai judicioasă repartizare a medicației în funcție de individ, de specificitatea bolii și de reacția bolnavului la intervenția medicului și a medicației.
Tocmai această relație, a trinomului pacient-calculator-medic dă un rezultat pertinent și cât mai aproape de realitate, de nenumăratele suspiciuni, firești, care de data aceasta vin dinspre pacient spre medic sub “asistența” calculatorului.
 În felul acesta, este mult mai pragmatic de receptat pe ecranul monitorului evoluția comportamentului unui psihotic avut la internarea precedentă, ideile cu caracter suicidar sau omucidar, pe care le-a prezentat pacientul, actele maladive săvârșite de acesta. De asemenea, având baza de date completă se poate efectua studiul prevalenței sau incidenței anumitor boli pe criterii de vârstă, sex, profesie, domiciliu, situație socio-familială, factori de risc, lucru extrem de important în evoluția clinică a pacientului.
Un rol deosebit îl poate avea computerul, ca în cazul în care memoria pacientului este suplinită de cea a calculatorului, prin arhivarea de date.
Ținând cont de faptul că bolnavul psihic, de foarte multe ori, săvârșește o serie de acte antisociale, calculatorul este foarte util în schimbul de informații cu diverse instituții de stat, precum Poliția, Procuratura etc.
Iată de ce, la un spital de bolnavi psihici, considerăm o necesitate absolută prezența calculatorului în camera de gardă, în acest fel facilitându-se intervenția instituției medicale, printr-o acțiune promptă și științific coordonată de către specialiști.
 În vederea îndeplinirii acestui deziderat, propunem un software având ca utilitate procesarea datelor de specific la un spital de specialitate teritorial. Programul a fost realizat în mediul FOXPRO v. 2.6 pentru MS-DOS.
Toate informațiile din documentul primar – purtător de informații sunt prezente în foaia de observație clinică. Cu ajutorul acesteia s-a realizat un ecran structurat în patru casete astfel:
· în prima casetă se găsesc rublicile ce trebuie să conțină date despre spital și datele personale ale pacientului;
· în a doua casetă se află rublicile ce conțin numele și prenumele pacientului, domiciliul, diagnosticul de trimitere și cel de internare;
· în a treia casetă se fac relatări privitoare la caz, dacă este nou sau vechi, numărul de reinternări, diagnosticul la externare, starea la externare;
· în cea de a patra casetă și ultima se vor trece observațiile de rigoare.
Asupra bazei de date se pot face următoarele procesări: actualizare, modificare și ștergere articole. În vederea schimbului de informații pe verticală și orizontală cu instituții precum Spitalul județean, Spitalul Gh. Marinescu-București, Procuratură, Poliție în bara de meniuri s-a introdus opțiunea sortării și filtrării, după următoarele criterii: nume, diagnostic de internare, de externare, data internării și a externării, tipul de caz, numărul de zile de spitalizare și de reinternări. După executarea acestora, rezultatul poate fi vizualizat sau listat la imprimantă.
Programul permite accesarea rapidă a articolelor bazei de date prin poziționarea pe primul sau ultimul articol, următorul sau precedentul, precum și salturi prin baza de date înainte sau înapoi. După terminarea introducerii datelor, programul permite arhivarea zilnică și/sau lunară și, de asemenea, restaurarea și despachetarea arhivelor de baze de date, lucru necesar pentru protecția acestora.
Programul astfel conceput și realizat facilitează intervenția rapidă, pe baza documentației existente și temeinic sistematizate a medicilor și totodată aceștia întră în posesia răspunsului imediat și corect cuantificat a intervenției anterioare, introducerea informațiilor privind noile prescripții ce se cer, într-un continuu efort medical și într-o permanentă receptivitate de către pacient.
Considerăm că factorul determinant - în întregul demers prezentat- îl va avea totuși medicului, prin probitatea și intuiția sa, fiind posesorul unor capacități, a unei instrucții profesionale de înalt nivel și abilități sufletești ce “învăluiesc” intervenția calculatorului.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Adaugati comentariul dvs.

Vizitatori unici